Artikler

Købsaftale ved familiehandel

Når der handles med fast ejendom er det en god idé at man udarbejder en købsaftale indeholdende handlens vilkår. Ved al fri handel med fast ejendom indgåes der købsaftaler der regulerer vilkår, frister og betingelser for handlens gennemførsel. Men er det du også nødvendigt når man står foran en familieoverdragelse af fast ejendom?

Det kan for de fleste forekomme ret omsomst at man i en familieoverdragelse hvor f.eks. far og mor sælger en forældrekøbslejlighed til deres datter, skal udarbejde en længere købsaftale. Ingen af parterne har jo interesse i at snyde hinanden eller ser nødvendigheden for italesættelse af lejlighedens stand eller præcise frister for handlens berigtigelse. I en vis udstrækning er det også korrekt. Det savner mening at hyre en advokat, jurist eller ejendomsmægler til at forestå udarbejdelsen af en længere købsaftale. Men hvad hvis der slet ikke bliver lavet en?

Udeblivelsen af en købsaftale kan skabe tvivl om hvad man egentlig har aftalt, også selvom man er enige om alt. Det kan skabe misforståelser og i værste tilfælde uoverensstemmelser som nemt kunne være undgået hvis man var gået mere grundigt til værks. Der skal altid udarbejdes en købsaftale ved handel med fast ejendom.

Ønsker man spare udgiften til en advokat for udarbejdelse af en købsaftale kan man downloade vores købsaftale skabelon. Ønsker du at læse mere om købsaftaler, så klik her, eller hvis du ønsker at læse mere om vores samlede familiepakker.

Det skal bemærkes at mange banker betinger sig at se en underskrevet købsaftale mellem handlens parter. Udeblivelsen af en købsaftale kan hos banken skabe forvirring om på hvilken grundlag de bevilger lån på. For hvad er der nemlig aftalt når der ikke er udarbejdet en købsaftale?


Posted By Category: ArtiklerComments: 0Post Date: 10. marts 2020