Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst

395,00 DKK

En bodelingsoverenskomst er det absolut vigtigste dokument ved skilsmisse. Det er i denne aftale at I bestemmer hvad der skal ske med jeres aktiver i forbindelse med jeres forestående skilsmisse, herunder hvem der skal overtage den fælles bolig. Som bilag til bodelingsoverenskomsten findes boopgørelsen hvor I oplister jeres aktiver og passiver og sørger for delingen heraf i overensstemmelse med ligedelingsprincippet ved formuefællesskab. Har I valgt skævdeling er det meget vigtigt at dette står italesat i jeres aftale.

Kategori: