Shop

 • Ansættelseskontrakt

  Vi har udarbejdet en klassisk ansættelseskontrakt skabelon samt samlet relevant information rettet mod dig som arbejdsgiver i forhold til din kommende ansættelse af en arbejdstager. (Kommer snart)

  195,00 DKK
 • Bodelingsoverenskomst

  Vi har udarbejdet en bodelingsoverenskomst skabelon til jer der ønsker at sætte et grundigt og fornuftigt aftaleretligt punktum for ægteskabet. En bodelingsoverenskomst er det absolut vigtigste dokument ved en skilsmisse. Det er i denne aftale at I bestemmer vilkårene for skilsmissen samt hvordan jeres aktiver skal deles, herunder hvem der skal overtage den fælles bolig – og til hvilken pris. Som bilag til bodelingsoverenskomst skabelonen findes også boopgørelsen til brug for evt. deltaljeret oplistning af aktiver og passiver. I pakken medfølger også en mindre overtagelsesaftale til de mere simple delinger.


  Pakken indeholder følgende dokumenter:

   

  Bodelingsoverenskomst skabelon
  Overdragelsesaftale skabelon
  Boopgørelse excel skabelon
  Guide til at hente skøde og tingbogsattest for matriklen
  Gældsbrev skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  395,00 DKK
 • Ejeraftale

  Ejeraftalen er aftalen mellem ejerne af et selskab der regulerer indbyrdes rettigheder, pligter, klausuler samt en masse øvrige vilkår. En god ejeraftale sikrer virksomhedens ejere mod konflikter samt tvivl om såvel juridiske og økonomiske tvivlsforhold.


  I pakken er inkluderet følgende dokumenter:

   

  Ejeraftale skabelon
  Vejledning samt svar på oftest stillede spørgsmål


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  545,00 DKK
 • Familiepakke

  Vi har udarbejdet en familiepakke skabelon med alle dokumenter til brug for familieoverdragelse af fast ejendom, samt efterfølgende regulering af ejerskab. Pakken er ideel til dig der skal få styr på papirarbejdet på vegne af familiens ejendomme.


  Dokumenter inkluderet i pakken:

   

  Købsaftale skabelon for ejerlejlighed
  Købsaftale skabelon for fritidshus, villa og hus
  Obligatorisk bilag vedr. købers fortrydelsesret
  Guide til at hente skøde og tingbogsattest for matriklen
  Samejeoverenskomst – Fritidshus, flere ejere
  Refusionsopgørelse skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  545,00 DKK
 • Gavebrev

  Vi har udarbejdet et gavebrev skabelon til brug for dokumentation samt fastsættelse af vilkår for en afgiven gave. Ved at benytte et gavebrev kan man undgå senere omstødelse samt gøre gaven til gavemodtagers særeje.


  Dokumenter inkluderet i pakken:

  Standard gavebrev skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  195,00 DKK
 • Gældsbrev

  Vi har udarbejdet et gældsbrev skabelon til brug for din som skal yde et familielån til nærtstående familiemedlemmer. Et gældsbrev bliver også omtalt som et anfordringsgældsbrev og et familielån. Et gældsbrev bruges typisk ved ved familieoverdragelse af fast ejendom. Vores gældsbrev skabelon indeholder alle de betingelser der skal til for at der er tale om et gyldigt gældsforhold.


  Pakken indeholder følgende dokumenter:

  Gældsbrev skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  195,00 DKK
 • Interessentskabskontrakt

  Med en interessentskabskontrakt skabelon kan I regulere vilkår og pligter i jerese interessentselskab. Det er en god idé at få jeres aftale på plads, gerne så tidligt i virksomhedens levetid som muligt. Det er altid nemmere at tage de store spørgsmål i fredstid. Forbered jeres virksomhed optimalt for succes med en underskrevet interessentskabskontrakt mellem selskabets ejere.


  I pakken er inkluderet følgende:

   

  Interessentskabskontrakt skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  195,00 DKK
 • Købsaftale

  Få styr på din ejendomshandel med en købsaftale skabelon. Købsaftalen er det aftaleretlige fundament for en ejendomshandel. Det er i købsaftalen at samtlige vilkår, betingelser, pligter og frister bliver nøje beskrevet. Det er ejendomshandlens absolut vigtigste dokument og har derfor stor betydning for køber og sælgers juridiske situation og indbyrdes ansvar, både i handlen og i tiden efter.

   

  Dokumenter inkluderet i pakken:

   

  Købsaftale skabelon for ejerlejlighed
  Købsaftale skabelon for fritidshus, villa og hus
  Købsaftale/overdragelsesaftale ved handel med halvpart
  Obligatorisk bilag vedr. købers fortrydelsesret
  Guide til at hente skøde og tingbogsattest for matriklen
  Refusionsopgørelse skabelon


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  295,00 DKK
 • Overdragelsesaftale

  Vores overdragelsesaftale skabelon er oplagt til dig/jer der står foran en handel med en halvpart af ejendommen ved enten skilsmisse, separation eller samlivsophør. Aftalen er kortfattet og tager udgangspunkt i at begge parter har beboet ejendommen. Ønskes en mere detaljeret aftale, gå til købsaftale.


  Dokumenter inkluderet i pakken:

   

  Overdragelsesaftale skabelon for halvpart af ejendom
  Guide til at hente skøde og tingbogsattest for matriklen


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  195,00 DKK
 • Rykkerskrivelse

  Vi har udarbejdet en rykkerskrivelse skabelon pakke til dig der skal indrive et skyldigt beløb hos en debitor. Download vores rykkerskabelon og vejledning således at du inddrive hovedstolen korrekt.


  I pakken indeholder følgende dokumenter:

  Rykkerskrivelse skabelon til rykker 1
  Rykkerskrivelse skabelon til rykker 2
   Rykkerskrivelse skabelon til rykker 3 og varsel om inkasso


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  195,00 DKK
 • Samejeoverenskomst

  Få styr på jeres sameje med en samejeoverenskomst skabelon. Der er mange situationer hvor det er relevant at der bliver udarbejdet en samejeoverenskomst. Det kan ved fælleseje af sommerhus, ugifte samlevendes ejerskab af en lejlighed eller flere familiers ejerskab af en ideel anpart af et hus. Vores samejeoverenskomst pakke indeholder skabeloner for alle disse tilfælde, lige til at redigere.


  Dokumenter inkluderet i pakken:

  Samejeoverenskomst – fælles sommerhus
  Samejeoverenskomst – ufgifte samlevende
  Samejeoverenskomst – ideel andel
  Gældsbrev til brug for ufgifte samlevende


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  295,00 DKK
 • Selvsalgspakke

  Selvsalgspakken er til dig som står overfor et salg af fast ejendom og allerede har fundet din køber, eller blot vil forberede dig til at sker. Pakken indeholder både de lovpligtige dokumenter du skal udarbejde som sælger samt vejledende lister med bilag du bør indhente samt oplysning om huseftersynsordningen.

   

  Selvsalgspakken indeholder følgende:

  Købsaftale skabelon – Ejerlejlighed
  Købsaftale skabelon – Hus eller fritidshus
  Bilag om købers fortydelsesret
  Refusionsopgørelse skabelon
  Fuld liste med bilag du bør indhente
  Tilbud på betaling af halv ejerskifteforsikring
  Guide til at hente skøde og tingbogsattest for matriklen

  Oplysning og vejledning til huseftersynsordningen


  Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

  795,00 DKK