Varer

  • Bodelingsoverenskomst

    En bodelingsoverenskomst er det absolut vigtigste dokument ved skilsmisse. Det er i denne aftale at I bestemmer hvad der skal ske med jeres aktiver i forbindelse med jeres forestående skilsmisse, herunder hvem der skal overtage den fælles bolig. Som bilag til bodelingsoverenskomsten findes boopgørelsen hvor I oplister jeres aktiver og passiver og sørger for delingen heraf i overensstemmelse med ligedelingsprincippet ved formuefællesskab. Har I valgt skævdeling er det meget vigtigt at dette står italesat i jeres aftale.

    395,00 DKK
  • Samejeoverenskomst

    Der er mange situationer hvor det er relevant at der bliver udarbejdet en samejeoverenskomst. Det kan ved fælleseje af sommerhus, ugifte samlevendes ejerskab af en lejlighed eller flere familiers ejerskab af en ideel anpart af et hus. Vores samejeoverenskomst pakke indeholder skabeloner for alle disse tilfælde, lige til at redigere.

    195,00 DKK