Gældsbrev

Gældsbrev

195,00 kr.

Vi har udarbejdet et gældsbrev skabelon til brug for din som skal yde et familielån til nærtstående familiemedlemmer. Et gældsbrev bliver også omtalt som et anfordringsgældsbrev og et familielån. Et gældsbrev bruges typisk ved ved familieoverdragelse af fast ejendom. Vores gældsbrev skabelon indeholder alle de betingelser der skal til for at der er tale om et gyldigt gældsforhold.


Pakken indeholder følgende dokumenter:

Gældsbrev skabelon


Køb nu, brug senere: Efter køb vil du kunne downloade alle dokumenterne direkte. Du får også en mail tilsendt med download-links der vil være aktive i de næste 30 dage.

Kategorier: ,
  • Beskrivelse

Beskrivelse

Gældsbrev skabelon word

Vi har udarbejdet en gældsbrev skabelon i word til brug for de tilfælde hvor du skal yde familielån til et familiemedlem. Der kan være mange situationer, hvor det kan være relevant at udarbejde et gældsbrev – eller også kaldt et anfordringsgældsbrev. Et af de hyppigste tilfælde er ved familieoverdragelse af fast ejendom, herunder især ved familieoverdragelse af familiens sommerhus. Ved brug af et gældsbrev kan I på en nem måde finansiere en del eller hele købesummen for handlen.


Rentefrit familielån

Et rentefrit familielån kan gives uden at der skal ske tinglysning eller nogen betaling af gebyrer eller afgifter. Det eneste det forudsætter er udarbejdelse af et gældsbrev der indeholder en række nødvendige betingelser.

Der er ikke nogen grænser for hvor mange penge der kan gives som rentefrit familielån, og der foreligger ligeledes ingen regler om hvordan midlerne bruges af låntager. Typisk ses lånene dog ydet i forbindelse med finansiering af fast ejendom.


Forskellen mellem lån og gave

Det er hyppigt at vi får spørgsmålet om hvorfor man ikke blot kan give det selvsamme beløb i gave? Det er meget simpelt, og svaret er, at der af gaver skal betales gaveafgift såfremt beløber overstiger bundfradraget. Grænsen herfor ændres der på hvert år, hvorfor det er en god idé at holde sig orienteret på Skattestyrelsens hjemmeside. Giver du mere end hvad du må give årligt i skattefri gave til f.eks. din mor eller søn, så vil dispositionen være gaveafgiftspligtig, hvorfor der skal betales afgift af det beløb der overstiger bundfradraget. Det vil i mange tilfælde ikke altid være den ønskede fremgangsmåde. Ydes der derimod et lån fra selvsamme person til en låntager, så er der tale om et lån og af lån skal der intet afgift betales af.

Ved at give yde et rentefrit familielån igennem udarbejdelse af et gældsbrev vil du derfor kunne give et familiemedlem et givent beløb uden at der skal betales afgift til Staten. Afhængig af hvilken personkreds der er tale om vil du herudover også årligt kunne nedskrive hovedstolen med hvad man må give gaveafgiftsfrit.

Eksempel: låner du din datter kr. 800.000 i forbindelse med hendes overtagelse af familiens sommerhus, vil du årligt kunne nedskrive hovedstolen med kr. 71.500 (svarende til grænsen for skattefri gaver i lige linje i år 2023).